sâmbătă, 22 octombrie 2011

Arhanghelul Nuriel

Arhanghelii Suriel şi Nuriel sunt confundaţi adeseori, fie unul cu celălalt, fie cu alte fiinţe angelice. Cercetătorii sunt obişnuiţi să identifice îngerii prin asociere, de unde şi problemele de identificare. Spre exemplu, dacă un text menţionează patru mari îngeri, Michael, Gabriel, Rafael şi Suriel, iar un alt text îi menţionează pe Michael, Gabriel, Rafael şi Azrael, orice savant va face greşeala de a spune că Azrael şi  Suriel sunt unul şi acelaşi. În acest fel, Uriel este confundat cu Suriel, Sariel, Sarfiel, Salathiel, Shariel, Azrael,  Phanuel şi mulţi alţii. 

Îngerii sus-numiţi sunt fiinţe separate, inteligenţe autonome, care deşi pot avea un rol asemănător, nu sunt una şi aceeaşi fiinţă. Însă Suriel şi Nuriel sunt diferiţi, şi vom vedea de ce în cele ce urmează. 

        Nuriel, numit şi Nur-el, Nouriel sau Noriel, înseamnă în “Lumina lui Dumnezeu”. Numele este cel mai probabil de origine aramaică, deoarece termenenul nur nu apare în limba ebraică, ci doar în arabă, cu acelaşi sens. A mai fost tradus, oarecum inexact, ca “Focul lui Dumnezeu”, aşa cum apare şi în lista celor 42 de îngeri ai numelui divin a lui Athanasius Kircher (în latină Angelus Ignis).

        Conform tradiţilor magice, Nuriel este îngerul care subjugă focul şi flăcările, adică este patronul sau guvernatorul angelic al focului şi al tuturor fenomenelor asociate cu acesta. În “Cartea lui Raziel”, un vechi tratat mistic despre puterea îngerilor sub orânduirea divină, Nuriel este pus stăpânitor peste apă şi peste foc. Numele său apare pe numeroase amulete ebraice şi arabe, majoritatea ţinând de foc sau de lumină, precum un talisman pe care şi Nuriel şi Suriel sunt menţionaţi pentru a ajuta purtătorul în studiile sale mistice, pentru succesul în studii religioase. 

        Una dintre cele mai importante relatări despre acest arhanghel ne vine dintr-un apocrif ebraic, “Înălţarea lui Moise”, care decrie viziunile acestuia în urma contactului cu rugul aprins. Moise este ridicat la ceruri, asemeni lui Enoh şi lui Ilie, şi este trecut prin fiecare cer, prezentându-i-se îngerii servitori şi căpeteniile acestora. În cel de-al doilea cer, Moise îl vede pe arhanghelul Nuriel, iar vederea acestuia este într-adevăr impresionantă: îngerul este înalt de 300 de parasangi (imposibil de spus cât anume înseamnă astăzi, cu precizie, dar ar fi echivalentul a 3000 de kilometri, adică trei milioane de metri), cu o oaste angelică de 500.000 de îngeri, toţi făcuţi din apă şi foc. Aceştia sunt îngeri care stau în cel de-al doilea Cer şi cântă slăvirea lui Dumnezeu, dar sunt deasemenea orânduiţi asupra norilor, vânturilor şi ploilor. De îndată ce îndeplineasc voia Creatorului, prin fenomenele pe care le produc în atmosfera Pământului, aceştia se întorc fulgerător de repede înapoi la cer, pentru a-şi continua cântările.

        Conform vechilor lucrări magice, numele lui este chemat atunci când  suntem la drum sau când suntem în prezenţa unui duşman. Numele său mai poate fi găsit pe amuletele scrise pentru femeile gravide, pentru a proteja fătul, iar cea mai veche pare a fi o vrajă siriacă, unde se spune: “Nuriel, Suriel, Uthriel, Ardiel, Shatashiel, Kbel, Sidriel, sfinţi şi pioşi îngeri, aduceţi siguranţă embrionului lui N.” Într-o altă carte siriacă de magie, Suriel, alături de Michael, Shamshiel, Seraphiel şi mulţi alţii, este unul dintre îngerii care au puterea de a lega şi de a dezlega oamenii. Deasemenea, Zoharul ne spune despre acesta că guvernează zodia Fecioarei, şi adaugă detalii destul de interesante: fiecare rugăciune este dusă în ceruri de către un înger diferit, în funcţie de momentul rostirii sale. În timpul zilelor săptămânii, cel care duce rugăciunile noaptea este un vultur, iar acest vultur are două aspecte. Din cele zece sefire ale kabbalei, el aparţine lui Gevurah şi lui Chesed. Când iese prin partea lui Gevurah (Puterea) acesta se numeşte Nuriel, iar când iese prin partea lui Chesed (Mila), el se numeşte Uriel. 

        În anumite lucrări moderne (Cartea Zi-Ana), acest detaliu este extrem de important. Deşi sunt diferiţi, Nuriel şi Suriel sunt văzuţi ca două aspecte diferite ale lui Uriel. După cum am văzut, Uriel este arhanghelul adevărului, focului şi luminii. Cele două aspecte ale sale, Nuriel şi Suriel, sunt două aspecte ale adevărului şi focului. Nuriel corespunde lui Chesed, şi este partea feminină, blândă, milostivă şi calmă a lui Uriel, în timp ce Suriel corespunde lui Gevurah, şi este partea masculină, puternică, severă a acestuia. Dacă Nuriel este reprezentarea adevărului care eliberează şi care oferă iluminare, Suriel reprezintă adevărul crud, neplăcut, cu care evităm confruntarea până când destinul ner forţează să îl înţelegem. În drumul spiritual, Nuriel reprezintă iubirea necondiţionată şi bucuria de a trăi în armonie cu ceilalţi, în timp ce Suriel guvernează ascetismul, pustnicia, renunţarea, sacrificiul de sine şi pocăinţa.

Pentru a sumariza, Nuriel este îngerul luminii, focului, fenomenelor meteorologice şi al celor născuţi în zodia Fecioarei. Oferă protecţie tuturor celor care sunt în pericol şi se roagă pentru siguranţă, dar şi celor lipsiţi de apărare, precum copiii care sunt prea mici pentru a se ruga sau cei nenăscuţi. Nuriel guvernează începuturile vieţii, concepţia, travaliul, naşterea şi copilăria. Este patronul celor care vin pe lume, şi putem spune că el cunoaşte toate sufletele care vin la întrupare. El este patronul luminii care dă viaţă, fie că este vorba de lumina Soarelui care hrăneşte plantele, fie de impulsurile electrice care se nasc în momentul pătrunderii spermatozoidului în ovul. Focul creaţiei este Nuriel, şi deasemenea, focul protecţiei. Tot ce înseamnă foc sau lumină sau căldură şi este perceput drept bun sau necesar, sunt sub guvernarea lui Nuriel. De la focul care ne încălzeşte mâncarea sau locuinţa şi până la căldura vitală a corpului nostru, care pune sângele în mişcare, focul vital este domeniul său. Îi putem cere ajutorul când simţim că suntem ameninţaţi de ceva sau de cineva, sau când dorim să protejăm un suflet lipsit de apărare, cu următoarea rugăciune-invocaţie:

“Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea Înalt EL, te chem, prea-luminat şi prea-milostiv arhanghel Nuriel, pentru a mă înveli cu aripile tale de foc, să fiu păzit şi ferit de orice duşman sau rău ce vine asupra mea, Aici şi Acum. Amin!”

Niciun comentariu: