duminică, 11 septembrie 2011

Arhanghelul Chasdiel
        Chasdiel a apărut destul de rar în literatura esoterică, lucru destul de curios având în vedere popularitatea sa în primele secole ale erei creştine. Numele său înseamnă „Bunătatea lui Dumnezeu” sau „Mila lui Dumnezeu”, putând fi întâlnit şi sub formele Casdiel, Kasdiel, Hasdiel, Khasdiel sau Castiel. Deşi numele lui este legat de sefira Chesed, guvernată de Jupiter, Chasdiel este considerat un înger al planetei Venus. Aceasta nu este însă singura confuzie. În Heptameronul lui Petrus Aponus, Castiel apare ca unul dintre cei trei îngeri jupiterieni alături de Sacchiel şi Asasiel, guvernanţii zilei de Joi. Sacchiel este unul şi acelaşi cu Zadkiel, iar deseori cei doi arhangheli apar împreună ca îngeri ai bunăvoinţei.
Numele lui Chasdiel apare pe nenumărate amulete ebraice din Germania medievală, inclusiv în celebra lucrare Sefer Raziel. Aici Chasdiel este chemat în ajutor împotriva demonesei Lilith, împreună cu îngerii Senoi, Sensenoi şi Samangelof, care au fost trimişi de către Dumnezeu să o înlănţuie atunci când s-a răzvrătit împotriva lui Adam. Tot aici, Chasdiel guvernează a treia zonă planetară, cea a lui Venus. Deşi avem schema tradiţională a îngerilor, Cartea lui Raziel adaugă o tradiţie paralelă, care coexistă cu prima. Conform acestei tradiţii, Michael este arhanghelul lui Saturn, Barchiel sau Berechiel este cel al lui Jupiter, Marte este guvernat de Gabriel, Soarele de Rafael sau Dodeniel (Doreniel), Venus de Chasdiel, Mercur de Tzadkiel, şi Luna de Aniel. Într-o altă listă chiar, Chasdiel apare ca înger al Lunii. Conform savantului Moise Schwab, Chasdiel a fost invocat de către Moise la rugul aprins, însă acesta nu oferă detalii despre această tradiţie.
În Zohar (154b), Shamshiel (sau Şamşiel, „Soarele lui Dumnezeu”) şi Chasdiel sunt doi arhangheli care luptă alături de Uriel şi îi poartă acestuia stindardul.
Deasemenea, în Cartea Ebraică a lui Enoch, text de căpătâi al tradiţiei kabbalistice Heikhalot, Chasdiel apare în mod curios ca un aspect sau ca un nume al lui Metatron, alături de încă 69 de nume, cu specificaţia că el este numit Chasdiel atunci când face fapte bune pentru omenire.  Din toate informaţiile istorice, Chasdiel guvernează fie Joia (pentru Jupiter), fie Vinerea (pentru Venus). În timp ce în primele secole este un arhanghel venusian, în timpurile moderne începând cu Evul Mediu acesta este asociat din ce în ce mai mult cu Jupiter. Indiferent de natura lui planetară, Chasdiel are aceeaşi funcţie, este strâns legat de milă, compasiune, iubire şi bunăvoinţă. De obicei numele său era invocat, adesea alături de Haniel şi Tzadkiel, pentru a obţine bunăvoinţa celor din jur sau pentru a chema în ajutor puterea divină atunci când omul se simţea împresurat de păreri negative şi duşmănie. Chasdiel este unul dintre cei mai pozitivi îngeri ai tradiţiei spirituale, cu o prezenţă subtilă, blândă şi pătrunzătoare. Nu se face simţit atât de pregnant ca ceilalţi arhangheli, însă acolo pe unde trece el se văd roadele bunătăţii şi prieteniei. Putterea lui Chasdiel îi ajută pe cei oprimaţi să îndure şi să caute partea pozitivă, dă curaj celor aflaţi în deznădejde şi calmează pe cein aflaţi în disperare. Poate fi numit ambasadorul bunăvoinţei, deoarece orice contact uman armonios şi orice tentativă de a comunica cu cei din jurul nostru, dacă este izvorâtă din iubire şi din compasiune, este supravegheată cu siguranţă de el şi de fiinţele aflate în subordinea sa. Acolo unde există un dezechilibru negativ îi este atrasă atenţia iar oficiul său implică asistarea celor care se află în situaţia respectivă. Dat fiind faptul că omul este dotat cu liber arbitru, acesta poate fi influenţat doar marginal, şi numai dacă în el se află deja o înclinaţie naturală către pace şi bună cuviinţă. Chasdiel nu calmează pe nimeni care nu doreşte să fie calmat sau alinat, decât dacă pune în pericol soarta unui semen de-al său care se roagă pentru protecţie. Chasdiel şi îngerii săi pot interveni cu mare bucurie în favoarea celor mânioşi sau deprimaţi la cererea celor dragi. De aceea este bine să ne rugăm pentru cei care au astfel de trăiri sau aplecări, în mare parte pentru că şi ei, ca şi noi, au nevoie de ajutor, dar nu ştiu cum să îl ceara. Chasdiel este cel care înmoaie inimile celor nepăsători atunci când în ei ceva rezonează cu noţiunea de  milă, de aproape. El este cel care îmblânzeşte atacurile inamicilor, fiarelor sau spiritelor, el este cel care veghează la bunul mers al oricărui contract şi înţelegere, la echilibrul general al naturii şi societăţii.  Tot el inspiră inimile celor care se roagă spre înţelepciune, şi iluminează astfel sufletele celor care caută adevărul. Suferinţa este o lecţie necesară, şi învăţând să iubim suferinţa şi să o îmbrăţişăm, putem să ne punem în slujba înţelepciunii divine. Putem să apelăm la el atunci când suntem supăraţi, obosiţi, răpuşi de greutăţi, sau când dorim să atragem bunăvoinţa asupra noastră, prin următoarea rugăciune-invocaţie: „În numele lui El, Dumnezeul cel Milostiv şi Bun, te chem, arhanghel Chasdiel, să reverşi asupra mea graţia, iubirea şi bunăvoinţa divină, aşa cum o revărs eu aupra celorlaţi, aici şi acum. Amin”

Niciun comentariu: