duminică, 5 iunie 2011

Arhanghelul Yechudiel


 
Yechudiel sau Iehudiel este unul dintre arhanghelii importanţi ai tradiţiei, care a fost însă trecut sub tăcere sau dat uitării în general, cu excepţia anumitor zone din ortodoxie şi catolicism. Numele Yechudiel înseamnă în limba ebraică “Slăvirea lui Dumnezeu” sau „Cel care îl proslăveşte pe Dumnezeu”. 

Mai este numit în anumite documente şi Jhudiel, Yhudil, Jehudiel, Jegudiel, Iegudiil, Egudiil, Gudiil, Evgudiel sau Evgudiil. În anumite confesiuni catolice, Yechudiel este numit Sfântul Jehudiel, şi este considerat arhanghelul căruia îi corespunde ziua de Vineri. În tradiţia  kabbalitică, atât numele său cât şi atributele sale stau sub semnul sefirei Chesed şi planetei Jupiter, a Milei, Dreptăţii, Bunăstării şi Slavei Divine.

        Este numărat printre cei Şapte Arhangheli în tradiţia Bisericii Ortodoxe Răsăritene. După tradiţia ortodoxă, „Egudiil este încins cu un şorţ, gata spre servire. El este ocrotitorul celor ce se ostenesc în slujba binefacerilor.” În icoanele tradiţionale este înfăţişat ţinând o coroană de aur în mâna dreaptă iar în stânga o suliţă sau un bici din trei fâşii sau trei corzi. În general, coroana are şapte frunze sau trei nestemate. Coroana reprezintă recompensele muncii drepte, iar dacă privim numerele asociate ei, vom descoperi înţelesul ei ascuns. Cele şapte frunze au şapte piese ale coroanei sunt cele Şapte Virtuţi, anume Dragostea, Credinţa, Tăria sufletească, Speranţa, Inteligenţa, Cumpătarea, Dreptatea, pe care omul trebuie să le practice pentru a slăvi pe Dumnezeu. Cele trei nestemate au un dublu înţeles: reprezintă Sfânta Treime, manifestarea lui Dumnezeu, dar şi felurile în care trebuiesc cultivate cele Şapte Virtuţi: cu gândul, cu vorba şi cu fapta. Slăvirea lui Dumnezeu se face prin cele Şapte Virtuţi în mod complet astfel, nu parţial. Spre exemplu, dacă vorbim despre credinţă şi facem fapte merituoase, dar în sinea noastră nu credem, este fără niciun folos. Sau dacă avem credinţă în noi, şi vorbim despre credinţă, dar nu acţionăm corect sau ne ferim să ne arătăm credinţa, iar nu obţinem nimic. Dacă vorbim despre iubire şi dacă ne gândim la iubire, dar nu iubim aproapele nostru, virtutea iubirii fuge de la noi, şi devenim nefericiţi. Şi la fel, dacă iubim cu vorba şi cu fapta, fără a iubi cu mintea şi cu sufletul, se va întâmpla acelaşi lucru. Coroana reprezintă şi roadele muncii noastre cu cele Şapte Virtuţi: iubind pe ceilalţi, vom dobândi iubire în schimb; având credinţă  în Dumnezeu vom dobândi o mai mare încredere în noi înşine; încercând să fim tari sufleteşte în fiecare clipă şi ajutându-i pe cei din jurul nostru în vremurile grele, ni se va da tărie mai mare în acele momente cu adevărat dificile; sperând la ceea ce este mai bine cu credinţă în Dumnezeu, vom avea speranţele îndeplinite; fiind inteligenţi şi înţelepţi cât mai mult, vom dobândi şi mai multă inteligenţă şi înţelepciune; fiind cumpătaţi şi echilibraţi în ceea ce facem, viaţa noastră nu va cunoaşte excese de niciun fel, iar dacă suntem drepţi şi corecţi în tot ceea ce gândim, spunem şi facem, vom fi trataţi şi noi cu corectitudine şi sinceritate de către ceilalţi şi de Dumnezeu.  

Yechudiel este patronul muncii şi efortului, iar aceste lucruri presupun şi răsplată, şi pierdere. Biciul său este pe atât de neplăcut pe cât de plăcută este coroana sa, iar cele trei fâşii ale lui corespund păcatelor făcute cu gândul, cu vorba şi cu fapta. Fiecare nerespectare a unui principiu ne aduce un dezechilibru şi ne face vulnerabili la corecţie. Minciuna esste nerespectarea Legii Adevărului, ura este nerespectarea Legii Iubirii, înşelăciunea este nerespectarea Legii Dreptăţii, şi cu cât încălcăm mai mult una din aceste legi, cu atât ni se va lua dreptul de a ne bucura de fructele ei şi de a fi corectaţi.  

         Sub protecţia sa se află cei care slăvesc numele lui Dumnezeu în orice fel, fie că o fac prin vorbe, prin scris, prin gând sau prin fapte, dar şi conducătorii de orice fel, fie ei politici sau economici (regi, preşedinţi, lideri de sindicat, judecători) sau spirituali (papi, mitropoliţi, episcopi, pustnici). În vremurile de demult, capii comunităţilor au regii şi împăraţii erau primii care trebuiau să aducă laudă şi slăvire Domnului, pentru că rolul lor în această lume era de locţiitor umil al lui Dumnezeu în păstorirea şi conducerea oamenilor. Coroana lui Yechudiel semnifică regalitatea şi nobletea, partea milei şi suveranitatii, iar biciul semnifică mâna de fier, rigoarea şi pedeapsa. Un rege trebuie să fie bun ca Dumnezeu, şi drept asemeni Lui, judecând drept şi pedepsind acolo unde este nevoie sau răplătind acolo unde este cazul. Deasemenea, simbolurile lui reamintesc conducătorilor că ei înşişi sunt supuşi Legilor Divine, putând oricând să urce pe culmile gloriei sau să decadă în uitare şi dizgraţie. Regele David şi mai târziu fiul său, Solomon, sunt exemple extrem de grăitoare, în care virtutea este răsplătită cu înţelepciune, bogăţie şi putere, iar slăbiciunea şi nesăbuinţa sunt aspru pedepsite. Yechudiel este şi patronul celor care pedepsesc acţiunile umane. Înainte de a judeca un om ca fiind rău, trebuie să ne gândim dacă acest om este constrâns să facă ceea ce face de datoria sa. Judecătorii, poliţiştii, procurorii, avocaţii, temnicerii sau forţele de ordine se află sub protecţia acestui arhanghel, şi nu trebuie să uităm că datorită naturii umane, este nevoie şi de diciplină şi severitate. În zilele de demult, călăii beneficiau şi ei de protecţia sa, iar Serviciul Divin era conştient  că uciderea unui om nu era vina călăului care îndeplinea un simplu ordin. Cei care pun în practică pedeapsa capitală acum fac parte din aceeaşi categorie. Aici bineînţeles că nu discutăm dacă pedeapa cu moartea este bună sau rea, purşi simplu de vinovăţia celor pe care slujba îi obligă să o execute, indiferent de dorinţele au credinţele lor faţă de condamnat. În vremurile apuse nu exista călău care să nu fie învăţat să curme chinul victimelor sale cât mai repede, tăind capul cât mai rapid sau administrând chiar droguri pe ascuns condamnaţilor pentru a nu simti nimic, şi nu exista de obicei călău care să nu ceară iertarea victimei pentru fapta ce urma să o comită. 

Acest arhanghel îi protejează deasemenea pe cei care muncesc şi pe cei care îi cer ajutorul în munca pe care o fac. În special cei care au o muncă foarte grea îi pot cere ajutorul pentru a face poverile mai suportabile, iar cei care au munci periculoase îi pot cere lui Dumnezeu protecţia prin intermediul lui Yechudiel şi îngerilor aflaţi în serviciul său. Datoria lui Yechudiel este să păzescă îndeplinirea legilor, aplicarea lor în mod corect, răsplătirea celor buni şi corecţi şi pedepsirea celor ce le încalcă. Semnele sale distinctive arată bogăţia, abundenţa şi nobleţea (coroana de aur) dar şi disciplina, rigoarea şi pedeapsa (biciul), dăruite fiecăruia după merite. Putem să cerem ajutorul său oricând considerăm necesar, când vrem să creştem în noi puterea virtuţilor divine, când vrem să învăţăm mai bine cum să ne rugăm şi cum să îl slăvim pe Creator şi când simţim că suntem asupriţi sau nedreptăţiţi. Îl putem chema ca mângâiere atunci când suntem afundaţi în necaz sau în deznădejde sau când bucuria şi lauda noastră este peste puterile noastre şi dorim să o împărţim cu toata lumea, şi nu avem cu cine. Îl putem apela pe acest minunat arhanghel cu următoarea rugăciune: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Prea Înalt EL, te chem, prea-slăvit şi prea-milostiv arhanghel Yechudiel, pentru a mă ajuta în acest ceas în care am nevoie de dreptatea, spijinul şi prezenţa ta, Aici şi Acum. Amin!”

Apel către bun simţ: Articolul îmi aparţine. Cei care copiază aceste articole pentru blogul sau site-ul propriu sunt rugaţi să pună această frază dedesubt:
Articol preluat de pe www.asterionmage.blogspot.com

Imagine preluata de pe: http://www.archangelicons.com/jegudiel.html

Niciun comentariu: