luni, 21 decembrie 2009

Arhanghelul Michael


Arhanghelul Michael, sau cum îl numesc românii, Mihail, este de departe cel mai popular şi mai cunoscut arhanghel din întreaga tradiţie monoteistă. Este menţionat în Biblie, în Coran, în textele esenienilor şi în scripturile apocrife, dar şi în lucrările spirituale sau esoterice. Numele său, „Mi Ka El” provine din limba ebraică, şi a fost greşit interpretat ca însemnând „Cel ce este ca Dumnezeu”, inspirând o imensă măreţie şi putere. Numele său este însă o întrebare retorică, şi nu o afirmaţie, „Cine este ca Dumnezeu?”, cu alte cuvinte, nimeni şi nimic nu poate fi comparat cu măreţia şi vastitatea Atotputernicului. Este unul dintre arhanghelii asociaţi sferelor planetare. Multe surse îl plasează în Sfera Solară, în timp ce altele îl văd ca şeful Sferei lui Mercur.

În ierarhia angelică, Sferei lui Mercur îi corespunde ordinul îngeresc al Arhanghelilor, deci este corect să spunem că Mihail este şeful Sferei Mercuriene, şi totodată, căpetenia arhanghelilor, aşa cum îl înfăţişează majoritatea textelor sacre. Este înfăţişat ca un tânăr viguros, cu pletele strălucitoare, îmbrăcat ca un rege conducător al oştirilor sale, având platoşa de aur şi mantaua de purpură. În mâna sa este mai tot timpul sabia de foc a dreptăţii sau lancea, câteodată şi steagul oştirilor divine, toate scufundate într-o lumină aurie orbitoare, de care întunericul şi toate fiinţele sale fug. Iconografic, este prototipul angelic al Sfântului Gheorghe, fiind de foarte multe ori găsit în ipostaza de biruitor, de purtător al victoriei asupra forţelor întunecate şi asupra Balaurului. Este unul dintre arhanghelii menţionaţi cu numele în Biblie, lucru deosebit de rar pentru îngeri. Numele lui Mihail apare în „Cartea lui Daniel”, „Cartea Iuditei” şi în „Revelaţia (Apocalipsa) lui Ioan”, iar numărul lucrărilor apocrife în care este menţionat este deosebit de numeros.

În tradiţia ebraică, acesta este un înger deosebit de important, rivalizând ca popularitate poate doar cu Metatron. Are numeroase apariţii în multe cărţi necanonice sau tradiţionale, iar câteodată identitatea lui se subînţelege din titlurile cu care acesta este investit. Apare în celebra “Carte a lui Enoh” ca unul dintre Îngerii Prezenţei, alături de Gabriel, Raphael, Uriel, Suriel, Raguel şi Phanuel, având multiple apariţii şi primind de la Dumnezeu multe misiuni. Michael este cel care aude strigătele oamenilor asupriţi de îngerii căzuţi, şi cere dreptate lui Dumnezeu, fiind apoi trimis să-l lege pe conducătorul acestora, Semyaza. Conducătorul oştirilor angelice dă întotdeauna dovadă de o mare milă, iubire şi compasiune pentru fiii oamenilor, însă este neînduplecat cu răzvrătiţii care căzuseră din Ceruri. El este numit “Comandantul lui Dumnezeu” şi “Prinţ al lui Israel”, deoarece dintre toţi îngerii neamurilor, Michael era cel ce apăra israeliţii. După legendă, acesta l-a învăţat pe patriarhul Enoh misterele dreptăţii şi clemenţei, Michael fiind arhanghelul milei, răbdării, iertării şi cumpătării.

Există multe tradiţii legendare legate de acest arhanghel. Conform unora, Michael a fost primul înger care a îngenuncheat în faţa omului când acesta a fost creat, din porunca lui Dumnezeu, si a rămas păzitorul lui Adam până la sfârşitul zilelor sale. Este îngerul care a executat porunca divină prin care Adam şi Eva au fost alungaţi din Paradisul Terestru, însă acesta a rămas în continuare să îi vegheze pe ei şi pe copiii lor cu multă iubire şi răbdare. Primul arhanghel este de asemenea şi primul dascăl, ajutându-l pe Adam să se acomodeze în condiţiile vitrege ale vieţii muritoare, învăţându-l cum să supravieţuiască şi arătându-i tainele lucrării pământului. După moartea primului părinte, Michael ia sufletul lui Adam la Ceruri într-un car de foc şi pledează la judecată în favoarea lui, cerându-i lui Dumnezeu să îl cureţe de păcatul său şi să îl primească în Paradis.

În tradiţiile rabinice, îl putem vedea pe Michael şi ca luptător, şi ca avocat al lui Israel. După cum am menţionat la arhanghelul Samael, îngerii popoarelor se certau şi se luptau în ceruri la fel cum fac neamurile oamenilor pe Pământ, după concepţia acelor vremuri. Pe Michael îl vedem luptând cel mai des fie cu Samael, îngerul romanilor, fie cu Dobiel, îngerul persanilor, fie cu Uzza, îngerul egiptenilor. Există şi texte care îl pun faţă în faţă cu răul în sine, fără a-i fi asociat vreun popor pământesc, precum scripturile esenienilor de la Marea Moartă. Aici toţi drepţii şi credincioşii, denumiţi Fiii Luminii, sunt ajutaţi în lupta finală împotriva răului de oştirile angelice conduse de Michael. Forţele adverse, Fiii Întunericului, sunt conduşi de Belial, demonul minciunii, avariţiei, lascivităţii şi egoismului.

În Cartea Zoharului, Michael este unul dintre cei patru Arhangheli ai Universului, alături de obişnuiţii Gabriel, Raphael şi Uriel. Conform acestui text, el este cel care primeşte după moarte sufletele celor drepţi şi îi conduce la porţile Ierusalimului Ceresc, aşa cum făcea şi Hermes-Mercur la greci şi romani. Mai mult, Michael şi trupele sale străjuiesc intrarea în paradis, cerând socoteală celor veniţi, lăsându-i pe cei drepţi să intre şi deschizând porţile.

Michael este mijlocitorul tuturor şi deschizătorul drumurilor în orice domeniu. În vechime, erau folosite numele a patru arhangheli în absolut orice ajutor şi împrejurare. Spre exemplu putem cere protecţie şi ajutor de la arhangheli cu următoarea formulă-rugăciune de uz general: „În numele Tatălui Ceresc, Michael, mergi înaintea mea şi deschide porţile. Gabriel, mergi în dreapta mea şi fii puterea braţului meu. Rafael, mergi în stânga mea şi du-mă pe cale sigură. Uriel, mergi în spatele meu şi abate loviturile vrăjmaşului. Amin” Protecţia celor patru arhangheli, în frunte cu Michael, este teribil de eficientă, iar forţele întunericului pot nu face nimic unui om cu inima curată care cere ajutorul lui Dumnezeu în acest fel.

Michael a fost întotdeauna prietenul oamenilor şi apărătorul lor. Din mitica grădină a Edenului şi până în zilele noastre, ajutorul său în lupta împotriva întunericului a fost una dintre cele mai puternice avantaje ale rasei umane.

Momentele în care Michael apare diferitor oameni pioşi de-a lungul istoriei sunt deosebit de multe. Îndeosebi cei instruiţi să ridice un lăcaş de cult, un templu, o biserică sau o mănăstire, sunt sfătuiţi astfel de căre Arhanghelul Michael, fie în vis, fie în extaz mistic, de unde şi mulţimea de mănăstiri, catedrale sau biserici dedicate lui. În credinţele moderne, Michael este mai presus decât un simplu arhanghel. Biserica Sfinţilor de pe Urmă (Moromonii) urmează o credinţă conform căreia Michael a avut o misiune pe Pământ şi a fost întrupat în primul părinte al omenirii, anume Adam, iar Adventiştii şi Martorii lui Iehova susţin că Iisus ar fi fost întruparea perfectă a acestui arhanghel. Nu departe sunt ideile oferite de către „Cartea Urantia” în care Michael, unul din cei şapte Fii Creatori ai Tatălui, este creatorul Universului nostru local, numit Nebadon. Ultima misiune a lui Michael din Nebadon dintr-un total de şapte a fost întruparea în corp fizic, sub forma celui cunoscut ca Iisus din Nazaret. Adevărat sau nu, „Cartea Urantia” este unul dintre cele mai uimitoare documente revelate, oferind în cele peste 2000 de pagini informaţii unice legate de structura universurilor şi de misiunea lui Michael.

Lăsând la o parte disputele privitoare la relaţia sa cu Iisus, Michael este una dintre cele mai importante figuri ale domeniului spiritual uman. Influenţa sa este atât de mare şi de covârşitoare încât rareori poate fi privit sau contemplat de un om obişnuit. De obicei apare sub forma unui tânăr viguros, însă cu trăsături androgine, al cărui corp nu se poate defini din pricina luminii în care este scăldat. Luminozitatea chipului său a determinat artiştii vizionari să îl reprezinte cu un chip alb imaculat, tânăr, fără barbă, cu sprâncene si plete blonde, însă frumuseţea sa şi trăsăturile sale pot fi cu greu asemuite vreunei tipologii umane. Ochii săi sunt blânzi şi puternici totodată, aducând alinare celor suferinzi şi semănând teroarea în rândul forţelor întunericului. Apare întru totul ca un rege războinic atunci când trebuie să lupte, însă pe timp de pace ia forma unui adevărat sacerdot angelic: el este Marele Preot al Atotputernicului, şi fiecare ritual religios sau magic a fost inspirat omului de către oficiul divin pe care Michael îl practică. Multe icoane îl prezintă pe Michael fără chip, iar asta se datorează mai multor posibile motive. Se spune că faţa sa este atât de luminoasă şi de teribilă în adevărata sa formă, încât nimeni nu o poate privi fără a se pune în primejdie. Deasemenea, Michael este ghidul sufletelor celor morţi, şi de multe ori apare ca Îngerul Morţii, alături de Gabriel şi Azrael. Tradiţia spune că numai cei trecuţi dincolo sau cei al căror sfârşit este aproape îi pot vedea chipul, aşa că faţa lui este lăsată nepictată în astfel de icoane. Rolul lui Michael este acela de Gardian al Omenirii, de părinte şi de protector, de profesor şi de ghid, iar spiritele înalte aflate în subordinea sa sunt trimise cu acelaşi scop oamenilor care au nevoie de ajutor.

Fiinţa sa adevărată este cu mult peste înţelegerea noastră, iar la voinţă îşi poate trimite un aspect sau mai multe pentru a ajuta, fără a-şi pierde unitatea. Michael poate lucra simultan pe mai multe planuri, şi poate lucra în acelaşi timp pe coordonate diferite. Cum nu este restricţionat nici de timp şi nici de spaţiu, aspectele sale superioare pot supraveghea şi direcţiona activitata umană în genere în timp ce aspectele sale inferioare pot interacţiona cu oamenii în mod direct. Aceste aspecte inferioare ale personalităţii-spirit numite Michael acţionează în deplină libertate prin mandat divin pentru a acorda ajutor acolo unde este nevoie şi unde este cerut, însă faptul că nu sunt întruparea deplină a arhanghelului Michael nu înseamnă că sunt mai puţin puternice. Omenirea nu poate înţelege nici măcar un sfert din manifestarea unui astfel de subdiviziuni ale lui Michael, ceea ce înseamnă că întreaga sa glorie manifestată ar cutremura de-a dreptul orice om. Îngerii, indiferent de rangul lor, nu au ca scop uimirea sau copleşirea omului, ci ajutorul său, de aceea aleg să manifeste aspecte mai mici sau mai limitate ale lor, pentru a putea fi cât mai pe înţelesul celor ce îi solicită. Astfel, o cultură îl cuoaşte pe Michael într-un fel, alta cultură în alt fel. Un clarvăzător poate spune că Michael apare ca un rege înveşmântat în purpură şi aur, în timp ce alt clarvăzător îl poate vedea ca un simplu tânăr îmbrăcat în alb, ţinând o cupă şi o spadă. Exemplele sunt nenumărate, deoarece Michael poate alege să arate un aspect sau un altul, în funcţie de puterea de înţelegere sau de dezvoltarea spirituală a celui care îi este dat să apară.

Michael nu are un singur chip şi o singură formă, nu are un singur oficiu sau o singură misiune, şi în mod ciudat, nu are un singur nume, chiar dacă îl folosim cel mai des pe acesta. La fel ca şi Metatron, Michael are pe întreg Pămânul o mulţime de titluri, de atribute şi de nume, însă toate se referă la una şi aceeaşi entitate. Nu contează cum îl numim, este suficient să ştim ce înseamnă. Precum am spus în prima parte, numele lui este o întrebare: „Cine este asemeni lui Dumnezeu?” Într-adevăr, toţi suntem, dar ca El, nimeni.

Ajutorul arhanghelului Michael poate fi chemat prin următoarea invocaţie-rugăciune: “Prin numele lui Dumnezeu Cel Atotputernic şi Victorios, Elohim Tzabaoth, te chem Michael, arhanghel al minţii divine şi al creaţiei, pentru a mă ajuta în acest ceas în care am nevoie de protecţie, putere şi călăuzire , Aici şi Acum. Amin!”


5 comentarii:

Anonim spunea...

vei publica un articol si despre ingerii Snoy,Snsnoy si Smnglof (Senoy, Sansenoy and Semangelof) ?

Asterion spunea...

Despre acesti ingeri nu se prea cunoaste nimic, doar ca sunt ingerii trimisi de Dumnezeu pentru a o prinde si a o pedepsi pe Lilith.

Plus ca am intra prea mult in kabbala, si oamenilor nu le prea fioloseste. In seria asta de articole incerc sa popularizez arhanghelii, nu stiu daca Cei Trei sunt Arhangheli. Ar putea fi ingeri razbunatori sau vanatori divini, si nu stiu daca le-ar folosi cititorilor asa ceva

Despre ei putem vorbi in privat, daca doresti. Nu stiu cine esti, dar banuiesc ca ai id-ul meu, ar fi mult mai productiv, cred.

Toate cele bune si un Craciun Fericit tuturor!

Andreea L. spunea...

Va multumesc pentru ca,fara sa stiti,prin randurile postate mi-ati oferit raspunsuri legate de niste aspecte mai...deosebite din viata mea! Sa o tineti tot asa!

Khorus spunea...

MI aduce la MI si MA adica interior si exterior reveland natura Virtutii

Unknown spunea...

Buna ziua, ma bucur ca am putut citi o informatie atat de pretioasa , va multumesc!